Boříme mýty

Mýtus 4


Zavedení ekonomického systému je organizačně náročné

Od čeho jsou vedoucí projektů, jak na straně implementátora, tak na straně odběratele. Pravidelné schůzky 1x za týden a kontrola postupu?

Na cvičné agendě Vám nastavíme přístupy pro jednotlivé uživatele a budeme prověřovat požadovanou funkcionalitu.

Mezi vzděláváním lidiček, pak připravíme převody dat, transformační šablony a metodické postupy.

Den D převodu dat, je jen logickým vyústěním přehledných snah o změnu. A zbytečně jej neoddalujeme ...