Boříme mýty

Mýtus 9


Pokud potřebujete poradit nebo se něco stane není kam zavolat

S rostoucím internetem se svět zmenšuje. Kdo by si dovolil nechat zákazníka čekat? Z jednoho konce republiky na druhý za tři hodiny.

Páteřní ekonomický systém bez servisní smlouvy je jako nemocnice bez doktora. Stát se může coko-li a obvykle se stává.

Hot line, přímé telefony na konzultanty, email první pomoci ... rychlá rota, to jsou dnes již standardní nástroje technické podpory uživatelů.

Nejelegantnější vzdálená podpora TeamViewer Vám bude dokonce hýbat s myší pod rukama .....